Tuesday, December 8, 2009

KaKoFilipino

Ito ang mga larawang aming nakalap na nagpapakita na ang ating wika ay ginagamit kahit sa mga bagay na hindi natin inaasahang kakikitaan nito. :)


Bawat isa ay nagsaliksik ng isang larawan at ibinahagi ito sa grupo. Ngayon ay amin din itong ibabahagi sa inyo. :)
atin ito
Isa itong shop sa Robinsons Metro East na ang pangalan ay "Atin ito".

mensahe
Babala na mayroong dalawang mensahe sa isang cellphone.
republika ng Pilipinas
Ang mapang politikal ng Pilipinas.

El Shaddai
Isang panyo na kinasusulatan ng mga paniniwala ng El Shaddai.
langhap sarap
Ang Balot ng burger sa Jollibee na may nakasulat na "langhap-sarap".Isa itong advertisement ng isang tindahan na nagngangalang "Kultura".
Ilan lamang ito sa maraming bagay o lugar na kakikitaan natin ng wikang Filipino. Sana ay mapagtanto ninyo na ang wika natin ay kapakipakinabang at mahalaga :) Salamat po sa inyong oras.


Ang pangkat ay kinabibilangan nina:
Tina Tangkeko
Chiaki Tamaki
Edsel Tecson
Cursor Uy
John McCann
Camilo Ramos


Seksyon 1DAM College of Commerce and Business Administration ng Unibersidad ng Santo Tomas